Production Design

De nieuwe event realiteit: Production Design (Dutch Article)

Artikel in EventBranche NL – Editie Juli 2018

De markt van eventmarketing en live communicatie is volop in beweging. De lijnen vervagen, impact en effect staan voorop en in die nieuwe mix nemen nieuwe disciplines de lead. Technisch producenten Unlimited Productions en Livetime Productions sorteerden voor op deze ontwikkelingen en bundelden begin dit jaar de krachten van de twee bedrijven. Waar Livetime vooral gespecialiseerd is in de complete technische productie van evenementen, van stage tot tent, daar heeft Unlimited Productions veel expertise op het gebied van visuals, bestekplannen en structuren. Niet alleen ontstaat er zo een bedrijf dat met 23 ‘experts’ het complete technische plaatje van een evenement kan begeleiden en invullen, de samensmelting is ook hét voorbeeld van de nieuwe hoofdrolspelers binnen eventmarketing en live communicatie 4.0: het Production Design. Over de perfecte mix van creativiteit, techniek, haalbaarheid, beleving en toegevoegde waarde bieden.

Mocht er nog iemand zijn die bij de term ‘technisch producent’ alleen maar denkt aan beeld, geluid en video, die zit er mooi naast. ‘Wat wij doen is production design’, claimen Olivier Monod de Froideville (CCO) en Willem Loos (CEO) van het nieuwe bedrijf, een term die past bij eventmarketing 4.0. ‘Content is king, dat roept iedereen, maar ga dan ook bij de inrichting en het design van evenement vanuit de content denken en werken. Het complete design, de inrichting, stagedesign, het moet allemaal in het teken staan van de content en de doelstelling. Los van welke apparatuur dan ook. Het gaat er veel meer om dat het podium doorloopt in de locatie, een slim stoelenplan, de wijze waarop de content overgebracht wordt, dat hele plaatje is Production Design en dat is waar onze kracht ligt.’

De samensmelting van Livetime en Unlimited Productions is op twee manieren een voorbode van wat komen gaat. De opdrachtgever is zich veel meer bewust van wat stop ik erin en wat krijg ik er voor terug en in lijn daarmee: de beweging in de branche dat oude modellen vervagen en dat transparantie het wint van verborgen marges en commissies. ‘Wij werken al enige tijd volledig cloud-based en laten onze opdrachtgevers volledig transparant mee kijken. Het is onze rol om de technische haalbaarheid van creatieve ideeën en concepten te toetsen, visueel en haalbaar te maken. Door de krachtenbundeling kunnen we nu voor alle soorten klanten die beloftes waarmaken en invullen. ‘We weten dat veel mensen bij het vak van technisch producent nog steeds denken aan AV, maar wij gaan veel verder en maken de vertaalslag van doelstelling, concept, creativiteit en techniek’, maken Monod de Froideville en Loos duidelijk. ‘Een creatief moet grenzeloos kunnen denken, de technische invulling moet daarentegen pragmatisch zijn en precies daartussen zit een gat waar een vertaalslag moet plaatsen vinden, daar zijn wij als production designers ingesprongen.’

Een logische uitleg, want we zien het overal gebeuren. Stagedesign van muur tot muur en zelfs in het plafond of op de vloer doorgetrokken. Met alleen een podium en een scherm maak je geen indruk meer. Pas bij een compleet technisch design en producties zorgt de  WOW-factor voor impact en effect. Events 4.0? ‘Nou de technische productie en het productie design zijn belangrijker dan ooit te voren, juist door al die bewegingen in de markt. Daarbij is ons proces transparant en helder: definiëren, concept, pre productie en produceren. Om de opdrachtgever mee te nemen in dat proces hebben ze toegang tot de cloud en maken we renders en visuals die de klant uiteindelijk op het live beeld mag leggen en dan 1 op 1 resultaat ziet. Door daarbij Jip en Janneke taal te gebruiken is het beroep van technisch producent en productie design echt geen abracadabra. Het zorgt er in het samenspel met de ‘creatief’ ook voor dat je in een positieve flow blijft, omdat de haalbaarheid van een concept meteen helder is.’

Volgens de twee komen de tijden van onbeperkte budgetten niet meer terug, nooit, maar wordt er wel degelijk weer tijd en geld beschikbaar gesteld voor effectieve evenementen. Dat herstel zal doorzetten verwachten ze. ‘Daarom willen we graag de voorloper zijn in experience design, waarbij we dus veel verder gaan dat het podium, maar meedenken in de complete beleving. Met  alleen een prachtig podium kom je er niet meer. 360 graden meedenken met de content als startpunt, dat dekt onze lading. Daarbij laten we de creatief en de technische toeleverancier in hun expertise en knopen wij alle eindjes aan elkaar, bewaken alle onderliggende processen en vertalen steeds weer tussen technische haalbaarheid en creatieve ideeën. Laat het duidelijk zijn, het beroep en de toegevoegde waarde van Livetime en Unlimited Productions begint bij de ambitie en doelstelling van de klant. Daarvoor bedenken wij vanuit de inhoud een lay-out, met licht en geluid, maar ook concepten en bestekken voor alle technische faciliteiten, zelfs tot aan de keuze van de tent of eventruimte. En klopt het totaalbeeld in het voortraject, dan mag u als opdrachtgever op locatie, onze uiteindelijke visual naast het live totaalplaatje houden…want dat is de kracht van production design: de perfecte vertaling en de ultieme toegevoegde waarde waarmaken.’