Site Producer

SITE PRODUCER 

We are looking for an experienced site producer who is not afraid of a production with tens of thousands of people. You enjoy working in a team of professionals, you can manage multiple projects at the same time and you have an eye for detail. You are just as good in managing crew and suppliers on site, as you are in accurately preparing your project. Based on your knowledge and experience, you translate the wishes of our clients into workable site maps in which crowd management, facilities, logistics and visitor experience are flawlessly integrated. You are a big fan of lists and diagrams, you work out drawings down to the last screw and plan the work of your site crew down to the minute. On site, you ensure that agreements and deadlines are met. In all circumstances you are able to communicate with the right tone of voice.

ACTIVITIES

 • Drawing maps and layouts;
 • Drafting lists of materials;
 • Supplier selection;
 • Monitoring (partial) budget;
 • Making production related arrangements with third parties such as locations and catering;
 • If desired, you can attend meetings with various authorities and provide a clear explanation of the production plans during these meetings;
 • Aligning with the client;
 • Translating creation into structures, layouts and furnishing;
 • Sketch, request and assess construction drawings;
 • You are the contact person for all suppliers involved in the load-in and load-out of the events;
 • Responsibility for the entire (site) construction and load-in/out planning of the events;
 • Managing and directing the site crew and production assistants;
 • Managing and directing suppliers involved in the load-in and load-out;
 • Monitoring the condition of the event site.

YOUR PROFILE 

 • Accurate and structured
 • Hands-on producer with a helicopter view
 • Managing and directing the site crew and production assistants
 • Communicative; from client to supplier and visitor
 • Being able to say “no” and set priorities
 • Decisive
 • Working according to a set budget
 • Independent, self-confident and at the same time no-nonsense team player
 • Spatial insight and creative with a great eye for detail
 • Broad product knowledge and always aware of the latest developments in the field of sustainability
 • Thinking in terms of solutions
 • Proficient in both Dutch and English

JOB REQUIREMENTS 

 • Minimum of 3-5 years relevant experience in a similar position
 • No 9 to 5 mentality
 • Extensive knowledge of Vectorworks (or similar software)
 • Flexible, stress-resistant and a representative appearance
 • Able to manage multiple projects at once
 • Open personality and easy to approach
 • In possession of a driver’s license
 • Knowledge of crowd management is a plus

WHY YOU’LL LOVE WORKING WITH US

 • We are a fast growing, innovative organization
 • Our ambitions are endless
 • We have a high standard in everything we do
 • You get to work with a close team of fun colleagues
 • No day is the same, but that’s what makes it fun and rewarding

INTERESTED?

Do you recognize yourself in the profile and are you enthusiastic about this job opportunity? Respond below or send your CV and accompanying motivation letter to contact@unlimited-productions.com

 


 

SITE PRODUCENT

Jij bent een ervaren site producent en draait je hand niet om voor een productie met tienduizenden mensen. Je werkt graag in een team van professionals, kan meerdere projecten tegelijkertijd managen en hebt een oog voor detail. Je bent net zo goed op locatie in het aansturen van crew en leveranciers als in het nauwgezet voorbereiden van je project. Vanuit je kennis en ervaring vertaal je de wensen van onze opdrachtgevers in werkbare site plattegronden waarbij crowd management, faciliteiten, logistiek en bezoekers beleving feilloos worden geïntegreerd.  Je bent een groot fan van lijstjes en schema’s, werkt je tekeningen uit tot op de laatste schoor en ieder opslagdepot. Je plant de werkzaamheden van je sitecrew tot achter de punt komma. Op locatie zorg je ervoor dat afspraken en deadlines worden gehaald. Onder alle omstandigheden communiceer je in de juiste tone of voice. 

WERKZAAMHEDEN 

 • Tekenen van plattegronden en indelingen; 
 • Opstellen van materiaallijsten; 
 • Leveranciersselectie;
 • Bewaken van (deel)begroting; 
 • Productionele afspraken maken met derde partijen zoals locaties, horeca en activaties; 
 • Indien gewenst woon je dienstenoverleggen bij en geeft je tijdens deze overleggen op een heldere wijze uitleg bij de productieplannen;
 • Schakelen met klant op productionele inhoud;
 • Vertalen van creatie naar structuren, indelingen en inrichting;
 • Constructietekeningen schetsen, aanvragen en beoordelen;
 • Contactpersoon voor alle leveranciers die betrokken zijn bij de op- en afbouw van de evenementen;
 • Verantwoordelijk voor de gehele [site] op- en afbouwplanning van de evenementen;
 • Leidinggeven en aansturen van de sitecrew en productie assistenten;
 • Leidinggeven en aansturen van leveranciers die betrokken zijn bij de op en afbouw;
 • Toezicht houden op de staat van het evenemententerrein.

JOUW PROFIEL

 • Accuraat en gestructureerd in werkzaamheden
 • Hands-on producent maar met een helicopterview
 • Leidinggeven en aansturen van de sitecrew, productie assistenten
 • Communicatief vaardig; van klant tot leverancier en bezoeker
 • “Nee” kunnen zeggen en prioriteiten kunnen stellen
 • Besluitvaardig
 • Werken volgens een vastgestelde begroting
 • Zelfstandig, zelfverzekerd en tegelijkertijd no-nonsense teamplayer
 • Ruimtelijk inzicht en creatief met groot oog voor detail
 • Een brede productkennis en bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van sustainability 
 • Denken in oplossingen
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal

FUNCTIE EISEN

 • Minimaal 3-5 jaar relevante ervaring in soortgelijke functie 
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit
 • Uitgebreide kennis van Vectorworks (of vergelijkbare software)
 • Flexibel, stressbestendig en een representatieve uitstraling
 • In staat om meerdere projecten tegelijk te managen
 • Open persoonlijkheid en makkelijk benaderbaar
 • In het bezit van een rijbewijs
 • Kennis van crowd management is een pre

WAAROM JE GRAAG BIJ ONS WERKT

 • Wij zijn een snelgroeiende, innovatieve organisatie
 • Onze ambities zijn eindeloos
 • Wij hebben een hoge standaard in alles wat we doen
 • Wij werken in de spannende wereld van evenementen. Geen dag is hetzelfde, maar dat maakt het juist leuk
 • Je komt te werken in een hecht team van leuke collega’s

GEÏNTERESSEERD?

Herken je jezelf in het profiel en ben je enthousiast over deze vacature? Reageer hieronder of stuur je CV en begeleidende motivatiebrief naar contact@unlimited-productions.com

Apply now

 • Drop files here or
  Accepted file types: pdf, docx, Max. file size: 5 MB.