Senior Project Manager

SENIOR PROJECT MANAGER (FULLTIME)

Als projectmanager vervul je een cruciale rol binnen onze organisatie. De projectmanager is de schakel tussen de klant en de productiemanager. Je maakt en coördineert de projectplanning, budgetten, mijlpalen en houdt de vastgestelde deadlines nauwlettend in de gaten. Daarnaast organiseer je overleggen met het projectteam waarin je de benodigde capaciteit voor het hele project op elkaar afstemt en zorg je dat iedereen het gewenste resultaat tot in de puntjes verzorgt. Als projectmanager werk je nauw samen met de productiemanager en heb je af en toe soortgelijke taken waarbij je technisch pre-produceert, het project op locatie uitvoert en tijdens dit proces contact hebt met leveranciers. Je werkt aan veel verschillende projecten (zowel nationaal als internationaal). Tijdens het projectproces ben je verantwoordelijk voor het bewaken van de gehele projectvoortgang en los je eventuele organisatorische uitdagingen op en monitor je de mogelijke risico’s.

Last but not least, deel je als onderdeel van ons team onze passie voor evenementen en toewijding aan ons bedrijf, klanten en andere relaties. In onze steeds evoluerende industrie ben jij iemand die je focus houdt wanneer de tijden druk zijn en er meerdere dingen tegelijkertijd gebeuren.

JOUW PROFIEL

 • Team speler
 • Actieve houding in persoonlijke ontwikkeling
 • Flexibel en stressbestendig
 • Resultaatgericht met een proactieve en energieke werkhouding
 • Ervaring in het aansturen en begeleiden van teams
 • Zelfverzekerd in het nemen van beslissingen in elke situatie
 • Uitgebreide kennis van technische materialen is cruciaal
 • Ruime ervaring met CAD tekensoftware
 • Ervaring in de evenementenbranche met de daarbij behorende kennis
 • Flexibiliteit in werktijden door de dynamiek van de evenementenbranche
 • Vloeiend in zowel Nederlands als Engels
 • Mobiel (rijbewijs categorie B)

Geïnteresseerd?

Herken je jezelf in het profiel en ben je enthousiast over deze vacature? Reageer hieronder of stuur je CV en begeleidende motivatiebrief naar contact@unlimited-productions.com

 


 

SENIOR PROJECT MANAGER (FULL-TIME)

As project manager you fulfill a crucial role within our organization. The project manager is the connection between the customers and the production manager. You will create and coordinate the project planning, budgets, milestones and keep a close eye on the established deadlines. In addition, you organise project meetings with the project team at which you align the required capacity for the whole project and make sure everyone is taking care of the result to the last detail. As project manager you work closely together with the production manager and occasionally have similar tasks in which you technically pre-produce, execute the project on site and have contact with suppliers during this process. You will work on many different projects (both national and international). During the project process you are responsible for overseeing the whole project progress and you will solve any organisational challenges and monitor the potential risks.

Last but not least, as part of our team you will share our passion for events and dedication to our business, customers and other relations. In our ever-evolving industry, you are someone who keeps your focus when times get busy and multiple things happen at the same time.

YOUR PROFILE

 • Teamplayer
 • Active attitude in personal development
 • Flexible, able to manage stress and work under pressure
 • Commercially- and result oriented, proactive and energetic work attitude
 • Experience in managing and supervising teams
 • Confident in making decisions in any situation
 • Extensive knowledge of technical materials is crucial
 • Extensive experience with CAD drawing software
 • Experience in the event industry with the associated knowledge of all event branches
 • Flexibility in working hours due to the dynamics of the event industry
 • Fluent in both Dutch and English
 • Mobile (driving license category B)

WHY YOU’LL LOVE WORKING WITH US

 • We are a fast growing, innovative organization
 • Our ambitions are endless
 • We work in the exciting world of events. No day is the same, but that’s what makes it fun and rewarding
 • You get to work with a close team of fun colleagues

Interested?

Do you recognize yourself in the profile and are you enthusiastic about this job opportunity? Respond below or send your CV and accompanying motivation letter to contact@unlimited-productions.com

Apply now

 • Drop files here or
  Accepted file types: pdf, docx, Max. file size: 5 MB.